Bilimselanketler.com projesi Mersin Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan Nirvana Dijital işletmesi tarafından yürütülmektedir. Bilimsel çalışmalarda karşılaşılan en büyük problemlerden biri olan veri toplama sıkıntısını çözmek için “Bilimsel Anketlerde Veri Toplamak İçin Dijital Çözümler” sloganı 2018 yılında yola çıkan Nirvana Dijital ekibi 2020 Kasım ayı itibariyle Mersin Teknopark çatısı altında ar-ge faaliyetlerini sürdürmektedir.


       Başlangıçta kendi bilimsel araştırmaları kapsamında veri toplamada zorluk çeken mühendislik temelli ekip üyeleri bir araya gelerek  dijital ortamdan katılımcı verilerine ulaşabilecekleri ve aynı zamanda anketleri doğru katılımcılara iletebilecekleri bir algoritma geliştirmişlerdir. 


      2018 Eylül ayı itibari ile hizmete başlayan bilimselanketler.com projesi kısa bir süre içerisinde müşterilerinin beklentilerine cevap vererek, birçok akademik çalışmada  veri toplama süreçlerinde etkin rol alarak çalışmaların doğru ve etik kurallar çerçevesinde tamamlanmasını sağlamıştır. Ar-Ge süreçleri devam etmekte olan bilimselanketler.com projesi akıllı yazılımlar ile akademisyenlere veri toplama süreçlerinde dijital dönüşüm odaklı hizmet vermeyi sürdürmektedir.


       Bilimselanketler.com ekibinin ana hedefi;  temelde etik kurallar çerçevesinde, bilimsel anketler için gerçek ve doğru katılımcıya ulaşma odaklı olarak  bilimsel çalışmalara destek olmaktır. Bu çerçevede bilimsel çalışmalardaki veri toplama sıkıntılarını gidererek müşterilerine dijital çözümler sunmaya devam edecektir.

bilimselanketler.com Ekibi

Makine Öğrenmesi Destekli Akıllı Veri Toplama Yazılımı Resmi Bilimsel Anketler Markası tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Aracılığıyla Tescil Edilmiştir. (22-2-2021)