Hipotez Testi Nedir

“Anakütle parametreleri hakkında bir varsayımın, belirli bir anlamlılık düzeyinde geçerliliğinin örnek istatistiklerinden hareketle araştırılmasına hipotez testi denir.”

Bir hipotez testi 4 aşamadan oluşmaktadır:

  1. Hipotezlerin yazılması: Anakütlenin çeşitli parametreleri hakkında varsayımların, daha önce de ifade edildiği gibi Ho ve H1 şeklinde yazılmasıdır. H1 hipotezi, Ho hipotezinin reddedileceği yerlerde kullanılmaktadır. H1 ve Ho hipotezlerinin formül haline getirilmesi hipotez testlerinin en önemli aşamasını oluşturmaktadır.
  2. Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi: Testin anlamlılık düzeyi anakütle parametreleri tahmininde kullanılan güven düzeyinin 1 den çıkarılması ile elde edilen orana denilmektedir. Bu değer genellikle araştıran kişi tarafından uygulamadan önce belirlenmelidir. Anlamlılık düzeyi ile ilgili bir diğer kavram p-value değeridir. Bir olayın rastgele ortaya çıkma olasılığını gösteren p değeri anlamlılık düzeyinin hata sonucu istatistiksel analizinin uygulanması sonucu hesaplanan değerdir.
  3. Test istatistiğinin belirlenmesi: Karar verebilmek için ileri sürülen Ho hipotezi ile örnekten elde edilen istatistiklerin kıyaslanması gerekir. Bu kıyaslamanın yapılabilmesi için örnek istatistiğinin hesaplanarak standart tesadüfi değişkene dönüştürülmesi gerekmektedir.
  4. Karar aşaması: Belirlenen anlamlılık düzeyi ile test istatistik değerinin karşılaştırılarak Ho hipotezinin kabul veya reddedilmesi ile oluşmaktadır.

Bu makaleyi faydalı bulduysanız yorum yapmayı ve yıldız vermeyi lütfen unutmayınız.

Bu desteğiniz bizi motive edecek ve sizler için daha iyi içerikler hazırlamamızı sağlayacaktır. 

Teşekkür ederiz  bilimselanketler.com ailesi

[ratings]

Hipotez Testi Nedir” için 1 yorum

  1. Meral ÇORBACI Yanıtla

    Merhaba.Bu makalenin tamamını bulabilir miyim ve nerde yayınlandığı hakkında bilgi edinebilir miyim.Yüksek lisans yapıyorum ve hipotez testi ile ilgili 2019 yılına ait bir makale bulmam gerekiyor.Yardımcı olabilir misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.