Tez de Kaynakça Gösterme

Tez'de kaynakça gösterme
Tez, Makale ve Bildiri’de kaynakça nasıl gösterilir?

Tez de Kaynakça Nasıl Gösterilir?

*Dipnotlar verilirken, gönderme veya alıntı yapılan bölümün sonuna bir numara verilir ve aynı sayfanın alt kısmında bu numaranın karşısında gerekli bilgiler gösterilir. Kaynak ilk kez geçtiğinde, kaynakçada olduğu gibi künyesi ayrıntılı olarak verilir.

Kaynakça Gösterim Örneği:

Gürer Gülsevin, age, s.134.

*Dipnotlarda “Ad Soyad” sıralaması, kaynaklar bölümünde ise “SOYAD Ad” sıralaması tercih edilir. Kaynakçada SOYAD, büyük temel harflerle yazıldığı için onu addan ayırmaya yönelik olarak araya virgül konmasına gerek yoktur.

Örnek-dipnot: Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları,Ankara 2003, s.45

*Alıntı bir makaleden yapılmışsa, dipnotta alıntının geçtiği sayfa bilgisi verilir. Kaynaklar bölümünde ise makalenin dergideki (ya da kitaptaki) sayfa aralığıyla ilgili bilgiler verilmelidir. Aynı şekilde makaleye bütün olarak bir gönderme yapılmışsa yine sayfa aralığının belirtilmesi gerekmektedir.
Örnek: Abdulkerim Abdulkadiroğlu, “Arşiv Meselemiz ve Bazı Teklifler”, Kültürümüzden Esintiler, Anıl Matbaası, Ankara 1997, s.570.


*Sayfa anlamında kullanılan “s” harfi, rakamın başında alıntının hangi sayfadan yapıldığını; rakamın sonunda ise ilgili kitabın kaç sayfadan oluştuğunu gösterir. Söz gelimi “s.116”, alıntının 166.sayfadan yapildiğını gösterirken; “166 s.”, kitabın 116 sayfadan oluştuğunu gösterir. Bu anlamda ss (sayfa sayısı) ibaresi de kullanılabilir.

Tek Yazarlı Kitap Kaynakça Gösterimi:

SOYAD Ad, Kitabın Adı, Yayınlayan, Yayın Teri Yayın Yıl

İki-Üç Yazarlı Kitap Kaynakça Gösterimi:

SOYAD Ad, SOYAD Ad ve SOYAD Ad, Kitabın Adı, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı. 
ÖZCAN Nusret ve AYKUT Kemal, Mustafa Kutlu Kitabı, Nehir Yayınları, İstanbul 2001. 

Üçten Çok Yazarlı Kitap Kaynakça Gösterimi:

SOYAD Ad, SOYAD Ad, SOYAD Ad ve SOYAD Ad, Kitabın Adı, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı.

PEKOLCAY Neclâ, ERAYDIN Selçuk, TAHRALI Mustafa, UZUN Mustafa ve SUBAŞI M. Husrev, İslâmî Türk Edebiyatına Giriş, Dergâh Yayınları, İstanbul 1981.

Yazar Belirtilmediği Durumunda Kaynakça Gösterimi :

Eserin Adı, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı.

Türkçe Sözlük I-II, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1988.

Çeviri Kitapların Kaynakça Gösterimi:

SOYAD Ad, Kitabın Adı, Çev:/Haz:, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı.

WELLEK Rene ve WARREN Austin, Edebiyat Biliminin Temelleri, Haz: Ahmet Edip Uysal, KTB Yay., Ankara 1983.

Tez’de Kaynakça Gösterimi:

SOYAD Ad, Tezin Adı, Enstitü Adı, Tezin Türü, Yer Yıl.

ERDEMİR Avni, Muslihu’d-din Mustafa İbn Vefâ Hayatı Eserleri Tesirleri ve Manzum Eserlerinin Tenkidli Metni, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1999.

Makale’de Kaynakça Gösterimi:

SOYAD Ad, “Makalenin Adı”, Derginin Adı, C/S (Yıl), s. (sayfa aralığı).

ÖZBALCI Mustafa, “Şiire ve Şaire Dair Bazı Notlar”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S:5 (1990), s.217-227

Web Sayfası Kaynakça Gösterimi:

Sayfa Adı ya da Başlığı, Kurum Adı, <Web Adresi>, (SGT:/ET:).

Kaynakça Gösterimi Hakkında Önemli Bilgilendirme:

Değerli akademisyen adayı tezde kaynakça gösterimi öncesinde mutlaka ilk olarak öğrencisi olduğunuz üniversite ve enstitüye ait tez yazım kılavuzunu inceleyiniz. Genel olarak tez yazım kılavuzu içerisinde tezde kaynakçanın nasıl gösterileceği örnekler ile açıklanmıştır.

Önerimiz danışmanınızın son mezun ettiği öğrencilere ait tezlerin kaynakça bölümlerini inceleyerek benzer şekilde kaynakça gösterimleri gerçekleştirmeniz yönündedir. Danışmanınızın mezun ettiği öğrencilere ait örneklere ulaşamıyorsanız Ulusal Tez Merkezi‘ni ziyaret ederek üniversitenizin bağlı olduğunuz enstitüsüne ait en güncel tezi indirip inceleyiniz.

Not: Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz aşağıda yorum yazarak bize ulaşabilirsiniz. En kısa sürede sorularınızı yanıtlamaya çalışarak sizlere destek olacağımızı bilmenizi isteriz. Akademik hayatınızda başarılar dileriz.

Akademik anketiniz için veri toplama hizmetimizden yararlanmak ister misiniz?

Bilimsel araştırmanız kapsamında veri toplamaya ihtiyacınız varsa Anket Teklif Formu veya Canlı Destek aracılığı ile bize ulaşarak detaylı bilgi talep edebilirsiniz. Ekonomik fiyat ve kısa süre içerisinde doğru katılımcı verisi toplamayı garanti ediyoruz. Yapay zeka destekli yazılımız aracılığı ile kısa süre içerisinde bilimsel veri toplama sürecini tamamlayabilirsiniz.

İşletmemiz hakkında detaylı bilgi almak için hakkımızda sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 2018 yılından günümüze binlerce akademisyene destek olduk. Bilimsel araştırmalarınızın doğru bir şekilde gerçekleşmesi için ayrıca ücretsiz olarak sizleri bilgilendirmekteyiz. İşletmemiz bilimsel etik ve kanunlar çerçevesinde tamamen yasal olarak hizmet vermektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir