Makalede Değerlendirme Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar!

*Makalenin Bilimsel Niteliği

*Literatürden, yararlanma derecesi

*Sorunun ve çalışmanın amacının ortaya konulması

*Makale hazırlama sistematiğine uygunluk

*Bilimsel yazım kurallarına uygunluk

*Türkçe özetin yeterliliği

*Yabancı dildeki özetin yeterliliği

*Yazının başlığı ile içeriğinin tutarlılığı

*Makalede kullanılan dilin kolay anlaşılabilirliği

*Kullanılan araştırma yönteminin yeterliliği

*Araştırma bulgularından yeterli sonuçların çıkarılması

*Makalede kullanılan tabloların anlaşılabilirliği

Makalede kullanılan şekillerin anlaşılabilirliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.