Makalenin Sonuç Kısmı Nasıl Yazılmalı ?

SONUÇLARIN İÇERİĞİ

Makalede verilerin yer aldığı bu kısmına Sonuçlar bölümü denir. Sonuçlar bölümüne Malzeme ve Yöntemler bölümündeki yöntemlerden bahsederek başlanmamalıdır. Sonuçlar bölümünün genellikle iki malzemesi vardır. ilk olarak, “büyük görünüm” temin edecek şekilde, fakat Malzeme ve Yöntemler kısmında önceden verilmiş deneysel ayrıntıları tekrarlamaksızın, deneylerin bir çeşit genel tanımını verilmelidir. ikinci olarak verileri sunmalısınız. Sonuçlar geçmiş zamanda sunulmalıdır.

SAYILAR NASIL ELE ALINIR?

Eğer bir veya sadece birkaç bulgu sunulucaksa, metin içinde tarif edilerek ele alınması gerekir. Tekrarlı bulgular, tablo veya grafiklerde verilmelidir. Herhangi bir bulgu, tekrarlı veya değil, anlamlı olmalıdır. Sonuçları tarif etmede istatistik kullanılıyorsa, anlamlı istatistikler olması gerekir.

AÇIKLIK İÇİN ÇABA

Sonuçlar; süslemesiz, kısa ve tatlı olmalıdır. Sonuçlar bölümü, bir makalenin en önemli kısmı olmasına karşın; özellikle eğer öncesinde iyi yazılmış bir Malzeme ve Yöntemler ve sonrasında iyi yazılmış bir Tartışma bölümü varsa, en kısa olanıdır.

Sonuçların açık ve basit olarak belirtilmesine ihtiyaç vardır. çünkü, sizin dünyaya katkıda bulunduğunuz yeni bilginin kapsandığı kısım Sonuçlar’dır. Makalenin önceki kısımları (Giriş, Malzeme ve Yöntemler), Sonuçlar’ı neden ve nasıl elde ettiğinizi söylemek için tasarlanmıştır. Makalenin sonraki kısmı (Tartışma), bunların ne anlama geldiğini anlatmak içindir.

TEKRARDAN KAÇININ

En önemli hata, şekil ve tabloların incelenmesiyle halen okuyucu için açık olanı, kelimelerle tekrarlamaktır. Hatta daha da kötüsü; tablo ve şekillerde gösterilen verilerin çoğunu veya hepsini metinde sunmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.