SPSS Nedir Ve Nasıl Analiz Edilir?

Anketinizde hedef kitlenizi tanımlayan ‘’Cinsiyet, yaş, aylık gelir, eğitim durumu, medeni halleri, sizlere nereden ulaştıkları, reklamlarınızın satın alma sürecindeki etkisini, reklamlarınızı kişisel hesaplarında paylaşma oranlarını, firmamızın hizmetlerini hakkındaki görüşlerini’’ ölçen sorular ve sonucunda bu çalışma ile ilgili veriler elde edersiniz.

Elde edilen bu ham veriler analiz edilmesi gerekmektedir. Analiz için yapılması gereken ilk adım verilerin tanımlanarak, analiz çalışmalarını yapacağınız bir istatistik programına girilmesidir. Bu nedenle SPSS programı kullanılır. SPSS ile ilgili kullanılan terimler aşağıda verilmiştir.

Data View: Değişkenlerini girildiği kısımdır.

Variable View: Değişkenlerin tanımlandığı kısımdır.

Numeric: Standart rakamların kullanıldığı değişkenler için kullanılır.

Date: Tarih verilerini girerken bu seçenek kullanılır.

String: Sayısal olmayan, hesaplarda kullanılmayacak veriler için kullanılmaktadır.

Scale: Sürekli değişkenler için kullanılır. Yaş, kilo, boy, gelir gibi değişkenler sürekli değişkenlerdir. Bu ve bu tür değişkenlerde Scale seçeneği kullanılır.

Ordinal: Kesikli değişkenler için kullanılır. Burada asıl olay, cevaplar arasında matematiksel anlam ifade eden sıralamalar için kullanılıyor olmasıdır. Eğitim düzeyi, memnuniyet oranları gibi değişkenler için Ordinal seçeneğini kullanılır.

Nominal: Nitel değişkenler için kullanılır. Cevaplar arasında matematiksel anlam ifade etmeyen sıralamalar için kullanılır. Cinsiyet, medeni hal, meslekler gibi değişkenler için Nominal seçeneği kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.