T Testi Nedir

İki örneklem grubu arasında ortalamalar açısından fark olup olmadığını araştırmak için kullanılır. T testi, bir gruptaki ortalamanın diğer gruptaki ortalamadan önemli derecede farklı olup olmadığını belirler. T testinde kritik nokta “iki” dir. T testi her zaman iki farklı ortalamayı yada değeri karşılaştırır. Özellikle, örneklem büyüklüğünün çok fazla olmadığı, örneklemin alındığı anakütlenin standart sapmasının bilinmediği ve anakütlenin parametrelerinin hipotez testinde kullanılmadığı durumlarda tercih edilir.

Bağımsız İki Örneklem T Testi: 

İki farklı örneklem grubunun ortalamalarını karşılaştırır. İki grubun üyeleri birbirinden farklıdır. Gruplar arasında kesinlikle ortak üye olmamlıdır.(Örnek: bayan-erkek, yabancı dil bilen-bilmeyen)

Bağımlı iki Örneklem T Testi:

Bu testte de ortalamaları karşılaştırmaktayız. Ancak burada iki ayrı örneklem grubu yoktur. Aynı örneklem grubu üzerinde analizler yapılır.(örnek: aynı grubun farklı zaman dilimlerindeki beklentilerini, başarılarını, hızlarını vb. ölçmekteyiz.)

Tek Örneklem T Testi:

Herhangi bir örneklem grubuna ait ortalamanın, daha önceden belirlenmiş bir değerden önemli derecede farklı olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Analizi yapacak kişinin grup ortalamasına ilişkin belirlediği veya istediği değerle, grubun ortalaması karşılaştırılır.

Z Testi:

Normal dağılıma uyan herhangi bir anakütlenin parametreleri hakkındaki iddiaları örnek verilerden yararlanarak belirli bir anlamlılık düzeyinde araştırmayı amaçlar. Z Testinin uygulanabilmesi için anakütlenin normal dağılıma uyması ve parametrelerinin bilinmesi gerekir.

Bu makaleyi faydalı bulduysanız yorum yapmayı ve yıldız vermeyi lütfen unutmayınız.

Bu desteğiniz bizi motive edecek ve sizler için daha iyi içerikler hazırlamamızı sağlayacaktır. 

Teşekkür ederiz  bilimselanketler.com ailesi

[ratings]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.