Anket Metni Nasıl Hazırlanır

Giriş Metni :   Çalışmanın amacının ifade edilmesi ve soruların cevaplandırılması açısından önemlidir. Bu kısımda; araştırmanın nedeni, kişisel hakların  korunacağı ve anket süresi ile ilgili bilgiler verildikten sonra teşekkür ifadesi yer almalıdır. Ayrıca araştırmaya destek olan kurum ve  kuruluşlar varsa bu kısımda belirtilmelidir. Anket cevaplama Yönergesi:  Ankette yanıtlanması istenen soruların, hangi ilkeler çerçevesinde yanıtlanacağını gösteren bilgiler de yer almalıdır. Soru Sırası:   Sorular mümkün olduğunca aynı düzen içerisinde yer almalıdır. ( Tüm kişisel bilgiler bir arada ve mümkünse en sonda sorulması  gerekmektedir. Sorular farklı soru türlerinde ise aynı soru türlerinin bir arada verilmesi uygun olacaktır.) Bu aynı zamanda soruları …