Anket Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anket Formu Oluşturulurken; Anket formunun başında katılımcılara yönelik kısa bir açıklama bulunur. Bu açıklamada anketin amacı, soruların nasıl cevaplandırılacağı belirtilerek deneklere çalışmaya katkıda bulunduklarından ötürü teşekkür edilir. Anketin Nasıl Cevaplanacağı …