anket örnekleri pdf

Anket Örnekleri PDF

Anket örnekleri PDF için anket hazırlanırken dil en basit ve anlaşılır dilde olmalıdır. Soru tipleri likert, seçenekli ve boşluk doldurmalı şekillerde olmalıdır. Likert soruların cevapları katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım, kesinlikle katılıyorum ve kesinlikle katılmıyorum şeklinde olabilir.