Nicel ve Nitel Veri Toplama Yöntemleri

Veri Toplama Yöntemleri Nicel Veri: Bir deneyin sayılabilir, ölçülebilir özelliğini veren verilerdir. Sürekli nicel veri ve kesikli nicel veri olmak üzere iki türü vardır. Sürekli nicel veri: Ondalıklı değerler alabilen, …