Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi: Basit doğrusal regresyon modeli birçok durum için elverişli olabilir ancak gerçek hayatta birçok modelin açıklanması için iki veya daha fazla açıklayıcı değişkene gerek duyulmaktadır. Birden çok açıklayıcı değişkenli modeller çoklu regresyon modeli olarak adlandırılmaktadır.