Makalede Değerlendirme Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar!

*Makalenin Bilimsel Niteliği *Literatürden, yararlanma derecesi *Sorunun ve çalışmanın amacının ortaya konulması *Makale hazırlama sistematiğine uygunluk *Bilimsel yazım kurallarına uygunluk *Türkçe özetin yeterliliği *Yabancı dildeki özetin yeterliliği *Yazının başlığı ile …