Hipotez Testi Nedir?

Hipotez Testi Nedir?

Anakütle parametreleri hakkında bir varsayımın, belirli bir anlamlılık düzeyinde geçerliliğinin örnek istatistiklerinden hareketle araştırılmasına hipotez testi denir.