Hipotez Testi Nedir

“Anakütle parametreleri hakkında bir varsayımın, belirli bir anlamlılık düzeyinde geçerliliğinin örnek istatistiklerinden hareketle araştırılmasına hipotez testi denir.” Bir hipotez testi 4 aşamadan oluşmaktadır: Hipotezlerin yazılması: Anakütlenin çeşitli parametreleri hakkında varsayımların, …