Ki-kare Testi

Gözlenen frekanslar ile beklenen değerler arasındaki farkın, istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı temeline dayanmaktadır. 5 önemli uygulaması bulunmaktadır. Nicel veya nitel özellikler arasında bağımlılık olup olmadığının araştırılmasında Örneklemden elde edilen …