Lojistik regresyon nedir?

Lojistik regresyon nedir?

Lojistik Regresyon Bir veya birden fazla bağımsız değişkeni bulunan ve bir sonucu belirlemek için kullanılan istatistik yönetimidir. Var olan bir veri kümesinin analizi sonucu iki olası sonucu bize verir. Doğrusal …

Makalenin Özet Kısmında Neler Yazılmalı

Makalenin Özet Kısmında Neler Yazılmalı ?

Makalenin Özet Kısmı *Özün amacı, bir belgede işlenen konuların ana noktalarını ortaya çıkarmaktır. *Özde, çalışmanın amacı,  kapsamı,  yöntemi,  yapılan gözlemler,  uygulamalar,  bulgular, okuyucuya aslını inceleyip incelememe hususunda karar verdirebilecek açıklıkta  …