Veri Toplama Yöntemi Nasıl Yapılır ?

Nicel Veri :Bir deneyin sayılabilir, ölçülebilir özelliğini veren verilerdir. Sürekli nicel veri ve kesikli nicel veri olmak üzere iki türü vardır. Sürekli nicel veri: Ondalıklı değerler alabilen, ölçüm sonucu elde …