Regresyon Analizi Nedir

Regresyon Analizi Nedir?

Regresyon analizi, bir bağımlı değişken ile bir bağımsız veya birden fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkilerin matematiksel eşitlik ile açıklanması süreci olarak tanımlanmaktadır..