Regresyon Analizi Nedir

Bir bağımlı değişken ile bir bağımsız veya birden fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkilerin matematiksel eşitlik ile açıklanması sürecine denilmektedir. Regresyon analizinde değişkenler arasındaki ilişki doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon analizi …