SPSS Nedir ve SPSS Analizi Neden Kullanılır?

SPSS Nedir ve SPSS Analizi Neden Kullanılır?

Tez, makale ve bildiri çalışmalarınızda hedef kitlelerinizden (Cinsiyet, yaş, aylık gelir, eğitim durumu, medeni halleri ve tez anket ölçekleri) anket soruları aracılığıyla araştırmanız ile ilgili veriler elde edersiniz. Elde edilen ham verilerin istatistiksel olarak açıklanabilmesi için analiz edilmesi gerekmektedir.