Tez Önerisi Nasıl Yazılır

Tez Önerisi Nasıl Yazılır

Adım Adım Tez Önerisi Nasıl Yazılır?

Akademik hayata girişin temellerinden biri olan Tez Önerisi bir çok akademisyen adayını zorlayan konuların başında gelmektedir. Aslında bu işlemin püf noktası var. En önemli adım ilgili bölümünüzün Anabilim Dalı Enstitü sayfasının formlar bölümünde yer alan tez öneri formu şablonunu indirmenizdir.

Örneğin Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasında yer alan tez öneri formunu indirdiğinizde, esasen her üniversite ilgili temel başlıkları ve başlıklar altında minimum yazılması gereken konuları detaylıca açıklamaktadır. Fakat ayrıca bir rehber olması için aşağıda içeriğimizde yer alan kısımları okuyabilir ve hatasız bir süreç gerçekleştirebilirsiniz.

Tez öneri formları yüksek lisans tez önerisi formu ve doktora tez önerisi formu olarak ikiye ayrılmaktadır. İlgili alanınıza göre doğru tez öneri formunu ilgili enstitü sayfasından indirmeyi unutmayınız.

İçeriğimizde adım adım Tez Önerisi Nasıl Yazılır ? sorusunu sizler için cevaplamaya çalışmaktayız. Öncelikle Tez yazma döneminde karşılaşabileceğiniz büyük problemlerin önüne geçebilmek ve rahat bir tez dönemi geçirmek için Tez Önerisi Yazma konusuna olabildiğince önem vermenizi önermekteyiz.

Tez önerinize harcayacağınız tüm emeklerin meyvelerini tez yazarken toplayacağınızdan emin olabilirsiniz. Tabi ki tez önerisi yazıldıktan sonra tez yazım sürecinde bir çok güncellemeler yapacaksınız fakat yanlış bir harita sizi yanlış bir konuma götürür. Bu nedenle başlangıçta doğru bir yol haritası oluşturmalısınız.

Tez Önerisi Nedir?

Tez önerisi; yüksek lisans veya doktora tezine başlamadan önce, kayıtlı olunan Enstitü’ye verilmesi zorunlu olan ve hazırlanacak olan tez ile ilgili kısa bir bilgilendirme sunan ön rapordur. Bu raporda istenenler kayıtlı olunan üniversite tarafından bildirilir ve öğrenciden tez önerisini buna göre hazırlaması istenir. Tez önerisinin kabaca 10-15 sayfalık bir doküman olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, önemli olan sayfa sayısı değil içeriğinde yer alması gerekenlerin eksiksiz bulunmasıdır.

Tez önerisinde istenen başlıklar da kayıtlı olunan Enstitü’ye göre değişiklik gösterir.

Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır?

Tez Başlığı

Tezin adı, tezin konusunu açıkça belirten bir ad olmalıdır. Çok uzun, anlaşılması güç ve çok genel tez adlarından kaçınılmalı, gerekirse alt başlık konulmalıdır. Araştırma ilerledikçe, tezin adında, esası değiştirmeyecek şekilde geliştirmeler yapılabilir.

Tezin Giriş Bölümü:

Ne yapmak istediğinizi ve nedenini kısa bir şekilde açıklamanız gerekir. 

Giriş bölümünde olması gerekenler:

  • Konuyu tanıtın
  • Arka plan ve bağlam veriniz, konu hakkında önceden yapılan çalışmalar, önceki çalışmalardan farklı siz ne yapacaksınız
  •  Problem cümlesi ve araştırma sorusu (ları)

Girişinize rehberlik edecek bazı önemli sorular şunlardır:

  • Konuya kimin ilgisi var (örneğin bilim adamları, uygulayıcılar, politika yapıcılar)
  • Sorun hakkında zaten ne kadar bilgi var?
  • Mevcut bilgilerden eksik olan ne?
  • Araştırmanız hangi yeni anlayışlara katkıda bulunacak?
  • Bu araştırma neden yapmaya değer?

Tez öneriniz çok uzunsa, araştırmanın arka planı ve bağlamı, sorun bildirimi, amaç ve hedefleri ve önemi hakkında daha ayrıntılı bilgi içeren ayrı bölümler ekleyebilirsiniz.

Tez Önerisi Nasıl Yazılır
Tez Önerisi Nasıl Yazılır

Tezin Literatür Özeti:

Bu başlık altında, tez konusu ile ilgili yurtdışında ve Türkiye’de sizden önce yapılan yakın ve benzer çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vermeniz beklenir. Bunda amaç hem sizin ön bir araştırma yapmanızı sağlamak hem de kapsamınızı belirlemenize yardımcı olmaktır. Burada, bulunan çalışmaların yapıldıkları yıl, yer, kapsam ve sonuçları ile ilgili kısa bilgiler sunmalısınız. En önemlisi de yapılanlardan farklı olarak ne ortaya koyacağınızı tespit etmelisiniz. Çünkü bunu amaç ve araştırma sorularında kullanacaksınız.

Tezin Araştırma Soruları:

Araştırmanın amacı iyi tanımlanmış problem ifadesinde saklı olmakla birlikte, her türlü yanlış anlamayı önleyecek açıklıkta bu bölümde ele alınır. Araştırmanın amacı/amaçları “Ne?”, “Nasıl?” ve “Niçin?” gibi sorularla ilgili olup aydınlatılmak istenen problemin somutlaştırılmasını sağlar.

Bu başlık altında amacınızı ve hangi sorulara cevap aradığınızı net bir biçimde ortaya koymanız beklenir. Örneğin, amacım Muğla’daki orman yangınlarının yörede yaşayan orman köylülerine olan etkilerini tespit etmektir yazabilirsiniz. Daha sonra da araştırma soruları olarak; 1- Orman yangınları köylülerin gelirlerini nasıl etkilemiştir? 2- …. gibi sorular yazabilirsiniz.

Tezin Yöntem & Metodolojisi:

Bu başlık altında yönteminizi yazmanız beklenir. Yani, tezinizde hangi yöntemi veya yöntemleri kullanacaksınız? Örneğin, literatür tarama, anket, mülakat, arşiv taraması, saha çalışması, sosyolojik gözlem vb. gibi.

Tez İçerik Taslağı:

Tezinizin taslak olarak içindekilerini oluşturmanız beklenir. Bu noktada konunuz ile ilgili daha önce gerçekleştirilmiş tez çalışmalarının içindekiler kısımlarını inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz.

Tezin Zaman Çizelgesi ve Çalışma Planı:

Burada, tezin hazırlanması için gereken zaman, safhalar ve bu safhalar için belirlenen tahminî süreler ayrıntılı olarak gösterilir. Yani, kaynak araştırılması, veri toplama, uygulama, değerlendirme ve yazma gibi aşamaların her birine ne kadar zaman ayrılacağı ve bunlara ait tahmini tarihler yazılır. Zamanlamada Enstitü Yönergesinde belirtilen normal süre esas alınır.

Hangi ayda hangi bölümleri bitireceğinizi planlamanız ve buraya yazmanız beklenir. Yazım kılavuzlarında şablonları yer alır, bakarak doldurabilirsiniz. Ancak, planlamanızı kendinize göre yapmalısınız.

Tezin Kaynakları & Referansları:

Tez önerisini hazırlarken kullandığınız kaynakları yazmanız beklenir. En az 15-20 kaynak olmalıdır. Bu sizin iyi bir ön araştırma yaptığınız hakkında fikir verir.

Kısacası tez önerisi; hazırlayacağınız tezin bir prototipidir yani ön kopyasıdır. Küçük bir hacim ile hem sizi teze hazırlar hem de size yol gösterir. Teze başladığınızda taslak, içerik vb. pek çok şey değişme gösterebilecektir ama tezinizin ana iskeleti bu öneridir. Dolayısıyla, tez önerisine fazlasıyla önem verilmelidir. Bu aşamada danışman hoca ile sıkı bir fikir alışverişinde bulunulmalıdır.

Hazırlanan tez önerisi, sizin tarafınızdan kayıtlı olduğunuz Enstitü’ye teslim edilir. 2016 yılında yayınlanan YÖK Yönetmeliği’ne göre tez önerisinin hazırlanıp Enstitü’lere verilmesi için son tarih 2. Dönemin sonudur. Bu öneri Enstitü yönetim kurulunda kabul edilir ve resmi olarak tez konunuz belirlenmiş olur.

Konunun tam olarak pekişmesini isterseniz Tez Önerisi Örneği adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Yorumlarınız bizim için çok değerli. Bu nedenle fikir alışverişinde bulunmak isterseniz lütfen yorum yazmayı ve içeriğimizin daha faydalı olmasına katkı sağlamayı unutmayınız.

Akademik Anketinizde Veri Toplama Sürecini Dert Etmeyin!

Bilimsel araştırmanız kapsamında veri toplamaya ihtiyacınız varsa Anket Teklif Formu aracılığı ile bize ulaşarak detaylı bilgi talep edebilirsiniz. Ekonomik fiyat ve kısa süre içerisinde doğru katılımcı verisi toplamayı garanti ediyoruz. Yapay zeka destekli yazılımız aracılığı ile kısa süre içerisinde bilimsel veri toplama sürecini tamamlayabilirsiniz. bilimselanketler.com ile akademik araştırmalarınızı çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İşletmemiz hakkında detaylı bilgi almak için hakkımızda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir