Tez Önerisi Örneği

Tez Önerisi Örneği

Tez Önerisi Örneği

Tez önerisi örneği içeriğimiz ile size adım adım nasıl bir tez önerisi oluşturabileceğinizi detaylı bir şekilde anlatmaktayız. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de tez önerisinin gerçekleştirmeyi planladığınız tez için yol haritası niteliği taşımasıdır.

Tez önerinize ayıracağınız zaman aslında sizi tez yazma döneminde çoğu gereksiz harcanabilen zamandan kurtaracaktır.

Adım Adım Oluşturmak için Sırasıyla Takip Edin

Tez Önerisi İçindekiler Kısmı Oluşturma

 • İçindekiler
 • Giriş
 • Tez Önerisinin Hazırlanması
 • Tezin Adı
 • Problemi
 • Amaç
 • Önem
 • Varsayımlar
 • Sınırlılıklar
 • Tanımlar
 • Yöntem
 • Çalışma Planı
 • Geçici Anahatlar

TEZ ÖNERİSİNDE YER ALAN BÖLÜMLER

Tezin Konusu

Bu bölümde öğrenci tez konusunun ne olduğunu açık, net ve anlaşılır bir dille anlatmalıdır. Tez konusu sadece bir cümleyle anlatılıp geçiştirilecek bir bölüm değildir. Konunun tam olarak ne olduğunun anlaşılması için içerdiği temaların ve sorunların da anlatılması gerekir.

Tez Konusunun Amacı

Yapılan her çalışmanın bir veya birden fazla amacı vardır. Her çalışma bir amaca, bir hedefe varmak ister; ya da bir amaca hizmet eder. Seçilen tez konusu da belli bir amaca hizmet etmek üzere ele alınmaktadır.

Bir tezde birden fazla amaç olabilir. Öğrenci tez konusunu seçmekle neyi amaçladığını, literatürdeki hangi soruya cevap arayacağını veya hangi pratik soruna ışık tutacağını burada anlatmalıdır.

Tezin Kapsamı ve İçeriği

Tez konusunun ayrıntılı biçimde anlatıldığı bölüm burasıdır. Öğrenci burada tezin desenini, tez konusunun kapsamını ve içeriğini açık ve net olarak ayrıntılı biçimde anlatmalıdır.

Tezinin hangi sorunu ele aldığı, hangi sorulara cevap arayacağı, hangi sınırlılıklar içinde yapılacağı, hangi varsayımlara dayandığı gibi sorulara burada cevap verilmelidir. Bununla birlikte, konuyla ilgili kavramların neler olduğu ve öğrencinin bu kavramlara hangi anlamı yüklediği konusu da burada yer alır.

Bu bölümde öğrenci hangi sorulara cevap arayacağını da yazar. Bir tezin bir veya daha fazla sayıda temel sorusu, buna bağlı alt soruları bulunmalıdır. Bu soruların maddeler halinde yazılması önemlidir.

Tezin Önemi Ve Özgün Değeri

Tez konusunun özgün değerinin ne olduğu öğrenci tarafından anlaşılır bir dille anlatılmalıdır. Bu konuya neden ihtiyaç hissedildiği, bu konunun literatürdeki hangi boşluğu dolduracağı, literatüre hangi katkıyı yapacağı, teorik tartışmalara nasıl katkı sağlayacağı ve sosyal sorunlardan hangilerinin çözümüne ışık tutacağı gibi sorulara bu bölümde yer verilir.

Bir tezi güçlü kılan şey, tezin yazılışının yanı sıra ele aldığı konunun özgün ve orijinal oluşudur.

Tezin Araştırma Yöntemi

Tez önerisinde yer alması gereken önemli bölümlerden biri de araştırma sürecinde kullanılacak olan araştırma yöntemidir.

Öğrenci, konusuna uygun bir araştırma yöntemi veya tekniği benimseyebilir. Literatür taraması, söylem analizi, içerik analizi, derinlemesine mülakat, gözlem, anket gibi yöntemlerden ve tekniklerden biri veya birkaçı araştırmada kullanılabilir.

Tez Konusuyla İlgili Literatür Analizi

Tez önerisinde mutlaka bulunması gereken bölümlerden biri de literatür analizinin yer aldığı bölümdür. Literatür analizinde öğrenci literatürdeki boşluğu göstererek tezini gerekçelendirmeye çalışır.

Literatür analizinden ana hatlarıyla üç şey beklenir: Konuyla ilgili temel kavramlar, belli başlı yaklaşımlar ve konuyla ilgili literatürdeki boşluk. Tez önerisinde literatür analizi tüm literatür yerine konuyla ilgili temel literatürün özetini içerir.

Yüksek lisans tezinde 2-3 sayfalık bir literatür özeti yeterli olarak kabul edilir. Ancak doktora tezinde literatür analizinin 5-10 sayfayı oluşturacak şekilde daha geniş kapsamlı olması beklenir.

Tezin Düzeni/Dizaynı

Tezin düzeni/dizaynı bölümünde tezde yer alacak bölümler kısaca tanıtılır. Giriş ve sonuç bölümünün dışındaki her bölümde neler yapılacağı, hangi konunun ele alınacağı ana hatlarıyla anlatılır.

Fakat öğrenci tezinin taslağını şekillendirmişse bu taslağı da tez önerisinde “tezin düzeni” başlığı altında paylaşabilir. Bu durumda taslakta her bölüm, ana başlıklarının yanı sıra alt başlıklarıyla da verilir.

Tezin Çalışma Takvimi

Tezin çalışma takvimi, tez için ayrılan sürenin hangi iş paketlerine tahsis edileceğini göstermek için verilir. Yüksek lisansta tez için ayrılan süre 12, doktora için ayrılan süre ise 24 aydır. Ancak öğrenci, performansına bağlı olarak bu süreyi “Lisansüstü Yönetmeliğin” tanıdığı imkanlar çerçevesinde kısaltıp veya uzatabilir.

Tez Konusuyla İlgili Kısa Kaynakça

Tez önerisinde yer alan kaynakça, öneri metninde kullanılan kaynaklardan oluşur.

Kullanılan kaynakların dışında da fikir vermesi için tez konusuyla ilgili alanın belli başlı bazı kaynaklarına kaynakçada yer verilebilir. Ancak daha sonra kullanılacak olan tüm kaynakların bu aşamadı paylaşılmasına gerek yoktur.

Tez Önerisi Sosyal Bilimler

TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

1. TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA SÜRESİ

2.TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA BİÇİMİ

2 2.1. Kapak Sayfası

2 2.2. Tezin Başlığı

2 2.3. Tezin Konusu

2 2.4. Tezin Problemi

2 2.5. Tezin Amacı

2 2.6. Tezin Gerekçesi

2 2.7. Tezin Yöntemi

2. 2.8. Temel Kavramlar

2.2.9. Literatür Değerlendirmesi

2.2.10. Taslak Plan

2. 2.11. Ekler

2. 2.12. Çalışma Takvimi

Tez Önerisi Örnek Formları:

Aşağıdaki linkler ile Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne ait Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Tez konusu örnek öneri formlarına ulaşabilirsiniz. Fakat öncelikle öğrencisi olduğunuz üniversitenin enstitü sayfasını ziyaret ederek yada üniversite adı + enstitü adı + tez öneri formu şeklinde arayarak kolaylıkla kendi üniversitenize ait tez öneri örneklerine ulaşabilirsiniz. Fakat yine de bazı zamanlar üniversitelerin belirli standart tez öneri formu şablonları bulunmayabilir.

Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Konusu Öneri Formu
Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu
Tez Önerisi Örneği

Konunun tam olarak pekişmesini isterseniz Tez Önerisi Nasıl Yazılır adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Akademik Anketinizde Veri Toplama Sürecini Dert Etmeyin!

Bilimsel araştırmanız kapsamında veri toplamaya ihtiyacınız varsa Anket Teklif Formu aracılığı ile bize ulaşarak detaylı bilgi talep edebilirsiniz. Ekonomik fiyat ve kısa süre içerisinde doğru katılımcı verisi toplamayı garanti ediyoruz. Yapay zeka destekli yazılımız aracılığı ile kısa süre içerisinde bilimsel veri toplama sürecini tamamlayabilirsiniz. İşletmemiz hakkında detaylı bilgi almak için hakkımızda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yorumlarınız bizim için çok değerli. Bu nedenle fikir alışverişinde bulunmak isterseniz lütfen yorum yazmayı ve içeriğimizin daha faydalı olmasına katkı sağlamayı unutmayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir