Tez ve Makale Çalışmasında Anket Ölçeği Nasıl Olmalıdır?

Özellikle yüksek lisans, Doktora öğrencileri için tez ve makale yazımında konusuna göre anket yapmak ve sonuçların analizini gerçekleştirmek oldukça önemlidir. Bu yüzden bu bir araştırma hazırlarken anketinizin araştırmanıza yönelik olması ve konunuza hizmet etmesi gerekmektedir.

Araştırmasında bir durumu değerlendirmek isteyen bir araştırmacı; Literatür taraması sonucu, kendi araştırmasına paralellik gösteren, güvenilirliği ve uygunluğu olan bir anket seçerek kullanabilir. Bunun dışında teorik çerçeveye bağlı kalarak kendisi de anket oluşturabilir.

Öncelikle anket ve Ölçek nedir, aralarında ki farklar nedir? Bunların çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Ölçek:  Sayısal yani nicel olarak ölçülebilecek bir durumun, gelişmenin veya konunun standardize edilmiş, geçerli ve güvenilir olan bir veri toplama şeklidir. Ölçekler kendi içlerinde puanlanama yapılabilir. Ölçeklerin bir neden sonuç ilişkisine dayalı hazırlanması oluşturularak yapılması oldukça önemlidir.

Anket: Genellikle bir hedef veya bir amaca ulaşmak için hazırlanmış sorulardan oluşan veri toplama aracıdır. Tanımlayıcı yapıdadır. Genelde demografik bilgiler içerir.

Ölçek oluşturulurken araştırmacının en dikkat etmesi gereken durumlardan biri ölçeğin güvenilirlik ve geçerlik bakımından standart bir hale getirilmesi yani standardizasyonun yapılmasıdır. Geliştirilen ölçek ve anketler, araştırma konusunda uzman kişilerce onaylanıp pilot çalışması yapılmalıdır. Pilot çalışma sonucu çıktılar gözden geçirilerek standardizasyon çalışması tekrardan yapılmalıdır. Standardize edilmiş anketler, benzer ölçümler yapan diğer anketlerle karşılaştırılmalı geçerlilik test edilmelidir.

Anket hazırlanırken dikkat edilecek bir diğer nokta ise, katılımcıları yönlendirecek şekilde sorular sormaktan kaçınmak olacaktır. Böyle bir durumda katılımcılar kendi görüşlerine uygun cevaplar veremeyecek ve sağlıklı sonuçlar elde edilemeyecektir. Anketin anlaşılır olması ve kişilerin özel hayatlarına dair sorular olmaması anket verimliliğini artıracaktır. Soruların özellikle araştırma örnekleminde katılımcıları göz önüne alarak hazırlanması gerekmektedir.

Bu makaleyi faydalı bulduysanız yorum yapmayı ve yıldız vermeyi lütfen unutmayınız.

Bu desteğiniz bizi motive edecek ve sizler için daha iyi içerikler hazırlamamızı sağlayacaktır. 

Teşekkür ederiz  bilimselanketler.com ailesi

[ratings]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.