Tez Yazım Kuralları

Tez günlük hayatta kullanılan yazı biçimlerinden farklı bazı kurallara uymalıdır. Buradaki amaç bilimsel içerikte kuşku ve anlaşılmazlığa yol açabilecek nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. İçerik olarak uyulması gerekenler aşağıda verilmiştir.

– Kısaltmalar ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalıdır.

– Kısaltmalar cümle başına denk gelirse açık şekliyle yazılmalıdır.

– Şekillerde ne anlatıldığı altındaki açıklamada detaylı olarak anlatılmalıdır.

– Grafiklerdeki her eğrinin neyi ifade ettiği açıkça belirtilmelidir.

– Her denklemin içinde ilk defa geçen sembollerin ne anlama geldiği denklemin

ardındaki ilk cümlede açıklanmalıdır.

– Kaynakça bölümündeki her kaynağın aynı formatta olduğuna dikkat edilmelidir.

– Bölüm, tablo, şekil ve referans numaraları yazım programı tarafından otomatik koydurulmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.