Tez Yazımında İçerik Nasıl Oluşturulmalı ?

*Tez yazılmaya başlandığında ilk yapılacak iş neyin anlatılacağı ve tezin nasıl kurgulanacağının düşünülmesidir. Araştırma aşamasında yapılan bütün çalışmaların tezde yer alması uygun olmayabilir veya gerekmeyebilir.

*Metin yazılırken ilk olarak daha önce yapılmış çalışmalar kısmından başlamak, daha sonra tez konusunu anlatan ve teorinin verildiği bölümün yazılması, sonra Deneyler veya Sonuçlar en son da Giriş ve Sonuç bölümlerinin kaleme alınması tavsiye edilir.

*Bu araştırmanın yapılmasına niye gerek duyuldu, Tezde ne yapmayı hedefledik, Dünyada başka araştırmacılar bu konuda daha önce neler yapmışlar gibi konular açıkça belirtilmeli.

*Bizim yaptığımız işin diğerlerinden ne farkı var? Diğerlerinin ne eksiklikleri var? Biz ne yapmayı amaçladık, var olan yöntemler nerede yetersiz kalıyor, biz var olan bilgi denizinde hangi açık noktayı kapatmayı planlıyoruz konularına değinip bizim hedeflerimizi yaptıklarımızı ve katkılarımızı açık olarak bildirmeliyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.