Tezin Giriş Bölümü Nasıl Yazılır?

Bir tezin giriş bölümü, tez metninin ilk bölümüdür. Bundan dolayı özet, abstract, içindekiler vb. bilgilerin yer aldığı tezin başında bulunan bölümden hemen sonra gelir. Tezin giriş bölümü temel olarak okuyucunun teze hazırlandığı bölümdür. Bu bölümde tez konusunda ön bilgiler verilir ve okuyucunun tezin neden ve nasıl yapıldığı ile ilgili olarak bilgi sahibi olması amaçlanır.Dolayısıyla, giriş bölümünde genel bir girişten sonra ;

  • Problem Durumu
  • Araştırmanın Konusu
  • Araştırmanın Amacı
  • Araştırmanın Önemi

Ayrıca, bunlara ek olarak sınırlılıklar ve varsayımlar gibi başlıklar da eklemek mümkündür.

!!Ayrıca, önemli bir nokta giriş bölümünde detaylı olarak tanımlamalar, teoriler vb. bilgiler ile yapılan önceki çalışmalara yer verilmemesi gerektiğidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.