Veri Toplama Yöntemi Nasıl Yapılır ?

Nicel Veri :Bir deneyin sayılabilir, ölçülebilir özelliğini veren verilerdir. Sürekli nicel veri ve kesikli nicel veri olmak üzere iki türü vardır.

  • Sürekli nicel veri: Ondalıklı değerler alabilen, ölçüm sonucu elde edilen verilerdir. Boy, kilo, ölçeklerden elde edilen puanlar gibi.
  • Kesikli nicel veri: Sayılarak elde edilen ve tam sayılı değerlerdir. Hasta sayısı,öğrenci sayısı gibi.

Nitel Veri :Bir deneğin niteliklerini belirten verilerdir.

  • Sınıflanabilen Nitel Veri:Birbirinden bağımsız isim bildiren, kod ve numara ile gösterilebilen, sınıflara ayrılan verilerdir. Eğitim durumu, cinsiyet gibi.
  • Sıralanabilen Nitel Veri:Belirli bir miktar belirtmeyen, bir sıra ya da dereceye göre elde edilen verilerdir.
  • Örneğin, hastalığın evreleri gibi

Araştırma yaparken elde ettiğimiz veriler (nitel veya nicel) aynı zamanda araştırmamızın değişkenlerini oluşturur.

  • Örneğin; yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi özellikler, bireyin benlik saygısı, tükenmişlik düzeyi araştırmanın değişkenleridir.

Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler Nelerdir?

  • İki değişkenden biri diğer değişkenle ilişkilendirildiğinde, ilişkinin yönüne göre bağımlı bağımsız sınıflaması yapılabilir.
  • Değişkenlerden biri diğerine bağlı olarak açıklanırsa değişken bağımlı, bu değişkenle ilişkilendirilen diğer değişken ise bağımsız olur.

Örneğin;hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin hangi faktörlere bağlı olarak değiştiğini öğrenmek istiyoruz.

  • Bu durumda hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri bağımlı değişken, bununla ilişkilendirilen bireye özgü faktörler (eğitim durumu, mesleği sevme gibi) ise bağımsız değişken olur.

Örneğin;hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin hangi faktörlere bağlı olarak değiştiğini öğrenmek istiyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.