tez anket örnekleri

Tez Anket Örnekleri

Tez anket örneklerine bakacak olursak, bir tez anketi hazırlanma sürecinde en önemli konulardan biri tez anketi hazırlarken hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesidir. Fazla ve eksik bilgiler varsa onları süzgeçten geçirmek böylece daha kolay olacaktır.

Lojistik Regresyon ile Sınıflandırma

Lojistik Regresyon ile Sınıflandırma

Lojistik Regresyon Doğrusal regresyon modellerinde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin nicel olma zorunluluğu vardı. Ama gerçek hayatta çoğu durum nitellik taşır . Bu tür durumlarda sınıflandırma yöntemi olan lojistik regresyon devreye …

Lojistik regresyon nedir?

Lojistik regresyon nedir?

Lojistik Regresyon Bir veya birden fazla bağımsız değişkeni bulunan ve bir sonucu belirlemek için kullanılan istatistik yönetimidir. Var olan bir veri kümesinin analizi sonucu iki olası sonucu bize verir. Doğrusal …

tez ve makale çalışmasında anket ölçeği nasıl olmalıdır

Tez ve Makale Çalışmasında Anket Ölçeği Nasıl Olmalıdır?

Özellikle Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri açısından: tez ve makale yazımında konusuna göre anket yapmak ve sonuçların analizini gerçekleştirmek oldukça önemlidir. Bu yüzden bu bir araştırma hazırlarken anketinizin araştırmanıza yönelik olması ve konunuza hizmet etmesi gerekmektedir.