Tez Önerisi Nasıl Yazılır

Tez Önerisi Nasıl Yazılır?

Adım Adım Tez Önerisi Nasıl Yazılır?

Tez Önerisi Nedir?

Tez önerisi; yüksek lisans veya doktora tezine başlamadan önce, kayıtlı olunan Enstitü’ye verilmesi zorunlu olan ve hazırlanacak olan tez ile ilgili kısa bir bilgilendirme sunan ön rapordur. Bu raporda istenenler kayıtlı olunan üniversite tarafından bildirilir ve öğrenciden tez önerisini buna göre hazırlaması istenir. Tez önerisinin kabaca 10-15 sayfalık bir doküman olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, önemli olan sayfa sayısı değil içeriğinde yer alması gerekenlerin eksiksiz bulunmasıdır.

Tez önerisinde istenen başlıklar da kayıtlı olunan Enstitü’ye göre değişiklik gösterir.

TEZ ÖNERİSİ NASIL HAZIRLANIR?

Başlık

Tezin adı, tezin konusunu açıkça belirten bir ad olmalıdır. Çok uzun, anlaşılması güç ve çok genel tez adlarından kaçınılmalı, gerekirse alt başlık konulmalıdır. Araştırma ilerledikçe, tezin adında, esası değiştirmeyecek şekilde geliştirmeler yapılabilir.

Giriş:

Ne yapmak istediğinizi ve nedenini kısa bir şekilde açıklamanız gerekir. 

Giriş bölümünde olması gerekenler:

  • Konuyu tanıtın
  • Arka plan ve bağlam veriniz, konu hakkında önceden yapılan çalışmalar, önceki çalışmalardan farklı siz ne yapacaksınız
  •  Problem cümlesi ve araştırma sorusu (ları)

Girişinize rehberlik edecek bazı önemli sorular şunlardır:

  • Konuya kimin ilgisi var (örneğin bilim adamları, uygulayıcılar, politika yapıcılar)
  • Sorun hakkında zaten ne kadar bilgi var?
  • Mevcut bilgilerden eksik olan ne?
  • Araştırmanız hangi yeni anlayışlara katkıda bulunacak?
  • Bu araştırma neden yapmaya değer?

Tez öneriniz çok uzunsa, araştırmanın arka planı ve bağlamı, sorun bildirimi, amaç ve hedefleri ve önemi hakkında daha ayrıntılı bilgi içeren ayrı bölümler ekleyebilirsiniz.

Literatür Özeti:

Bu başlık altında, tez konunuz ile ilgili yurtdışında ve Türkiye’de sizden önce yapılan yakın ve benzer çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vermeniz beklenir. Bunda amaç hem sizin ön bir araştırma yapmanızı sağlamak hem de kapsamınızı belirlemenize yardımcı olmaktır. Burada, bulunan çalışmaların yapıldıkları yıl, yer, kapsam ve sonuçları ile ilgili kısa bilgiler sunmalısınız. En önemlisi de yapılanlardan farklı olarak ne ortaya koyacağınızı tespit etmelisiniz. Çünkü bunu amaç ve araştırma sorularında kullanacaksınız.

Araştırma Soruları:

Araştırmanın amacı iyi tanımlanmış problem ifadesinde saklı olmakla birlikte, her türlü yanlış anlamayı önleyecek açıklıkta bu bölümde ele alınır. Araştırmanın amacı/amaçları “Ne?”, “Nasıl?” ve “Niçin?” gibi sorularla ilgili olup aydınlatılmak istenen problemin somutlaştırılmasını sağlar.

Bu başlık altında amacınızı ve hangi sorulara cevap aradığınızı net bir biçimde ortaya koymanız beklenir. Örneğin, amacım Muğla’daki orman yangınlarının yörede yaşayan orman köylülerine olan etkilerini tespit etmektir yazabilirsiniz. Daha sonra da araştırma soruları olarak; 1- Orman yangınları köylülerin gelirlerini nasıl etkilemiştir? 2- …. gibi sorular yazabilirsiniz.

Yöntem/Metodoloji:

Bu başlık altında yönteminizi yazmanız beklenir. Yani, tezinizde hangi yöntemi veya yöntemleri kullanacaksınız? Örneğin, literatür tarama, anket, mülakat, arşiv taraması, saha çalışması, sosyolojik gözlem vb. gibi.

Tez İçerik Taslağı:

Tezinizin taslak olarak içindekilerini oluşturmanız beklenir.

Zaman Çizelgesi ve Çalışma Planı:

Burada, tezin hazırlanması için gereken zaman, safhalar ve bu safhalar için belirlenen tahminî süreler ayrıntılı olarak gösterilir. Yani, kaynak araştırılması, veri toplama, uygulama, değerlendirme ve yazma gibi aşamaların her birine ne kadar zaman ayrılacağı ve bunlara ait tahmini tarihler yazılır. Zamanlamada Enstitü Yönergesinde belirtilen normal süre esas alınır.

Hangi ayda hangi bölümleri bitireceğinizi planlamanız ve buraya yazmanız beklenir. Yazım kılavuzlarında şablonları yer alır, bakarak doldurabilirsiniz. Ancak, planlamanızı kendinize göre yapmalısınız.

Kaynaklar/Referanslar:

Tez önerisini hazırlarken kullandığınız kaynakları yazmanız beklenir. En az 15-20 kaynak olmalıdır. Bu sizin iyi bir ön araştırma yaptığınız hakkında fikir verir.

Kısacası tez önerisi; hazırlayacağınız tezin bir prototipidir yani ön kopyasıdır. Küçük bir hacim ile hem sizi teze hazırlar hem de size yol gösterir. Teze başladığınızda taslak, içerik vb. pek çok şey değişme gösterebilecektir ama tezinizin ana iskeleti bu öneridir. Dolayısıyla, tez önerisine fazlasıyla önem verilmelidir. Bu aşamada danışman hoca ile sıkı bir fikir alışverişinde bulunulmalıdır.

Hazırlanan tez önerisi, sizin tarafınızdan kayıtlı olduğunuz Enstitü’ye teslim edilir. 2016 yılında yayınlanan YÖK Yönetmeliği’ne göre tez önerisinin hazırlanıp Enstitü’lere verilmesi için son tarih 2. Dönemin sonudur. Bu öneri Enstitü yönetim kurulunda kabul edilir ve resmi olarak tez konunuz belirlenmiş olur.

Tez Önerisi Örneği için Tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.