Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi

Basit doğrusal regresyon modeli birçok durum için elverişli olabilir ancak gerçek hayatta birçok modelin açıklanması için iki veya daha fazla açıklayıcı değişkene gerek duyulmaktadır. Birden çok açıklayıcı değişkenli modeller çoklu regresyon modeli olarak adlandırılmaktadır.

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizinde Hipotez Testi:

Çoklu doğrusal regresyon modelinde H0 hipotezi tüm regresyon katsayılarının sıfıra eşit olduğu şeklinde kurulurken, Ha hipotezi en az bir Beta (B’ i) ‘nin sıfırdan farklı olduğu şeklinde kurulur. Parametrelerin tek tek istatistiksel olarak anlamlılığı için t testi ve modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını test etmek için ise F testine bakılır.

Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımı:          

  1. Normal dağılım
  2. Doğrusallık
  3. Hata terimlerinin ortalaması sıfırdır.
  4. Sabit varyans
  5. Otokorelasyon olmaması
  6. Bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı olmaması.

Bu makaleyi faydalı bulduysanız yorum yapmayı ve yıldız vermeyi lütfen unutmayınız.

Bu desteğiniz bizi motive edecek ve sizler için daha iyi içerikler hazırlamamızı sağlayacaktır. 

Teşekkür ederiz  bilimselanketler.com ailesi

[ratings]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.