Regresyon Analizi Nedir

Bir bağımlı değişken ile bir bağımsız veya birden fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkilerin matematiksel eşitlik ile açıklanması sürecine denilmektedir.

Regresyon analizinde değişkenler arasındaki ilişki doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon analizi olarak 2’ye ayrılmaktadır.

Basit doğrusal regresyon modeli:

y=B0 + B1x+e

B0: Doğrunun y eksenini kestiği nokta

B1: Doğrunun eğitimi

e: Şansa bağlı hata terimi

Burada B0 ve B1 değerleri hesaplanan anakütle parametreleridir. Ancak yine de dikkate alınmayan bağımsız değişkenler olabileceğinden, verilerin tesadüfi değişimlerini gösteren hata terimi e modele eklenmiştir.

Pratikte B0 ve B1 değerleri bilinmiyorsa, anakütleden bir örnek alınarak anakütle parametreleri hakkında istenen bilgiler üretilir. Bu noktada tahmini değerler olarak b0 ve b1 kullanılır.

Bu makaleyi faydalı bulduysanız yorum yapmayı ve yıldız vermeyi lütfen unutmayınız.

Bu desteğiniz bizi motive edecek ve sizler için daha iyi içerikler hazırlamamızı sağlayacaktır. 

Teşekkür ederiz  bilimselanketler.com ailesi

[ratings]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.