Blog

Lojistik regresyon nedir?

Lojistik regresyon nedir?

Lojistik Regresyon Bir veya birden fazla bağımsız değişkeni bulunan ve bir sonucu belirlemek için kullanılan istatistik yönetimidir. Var olan bir veri kümesinin analizi sonucu iki olası sonucu bize verir. Doğrusal …

Hipotez Testi Nedir?

Hipotez Testi Nedir?

Anakütle parametreleri hakkında bir varsayımın, belirli bir anlamlılık düzeyinde geçerliliğinin örnek istatistiklerinden hareketle araştırılmasına hipotez testi denir.

Tez Konusu Belirleme

Tez Konusu Belirleme

Tez Konusu Belirleme Değerli akademisyen adayı bu içerikte tez konusu belirleme konusunda olabildiğince deneyimlerimizi açık bir şekilde sizlere aktararak tez konusu belirlemeniz sırasında sizlere yardımcı olmayı amaçlamaktayız. Tez konusunun belirlenmesi …

tez ve makale çalışmasında anket ölçeği nasıl olmalıdır

Tez ve Makale Çalışmasında Anket Ölçeği Nasıl Olmalıdır?

Özellikle Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri açısından: tez ve makale yazımında konusuna göre anket yapmak ve sonuçların analizini gerçekleştirmek oldukça önemlidir. Bu yüzden bu bir araştırma hazırlarken anketinizin araştırmanıza yönelik olması ve konunuza hizmet etmesi gerekmektedir.

Anket Metni Nasıl Hazırlanır

Anket Metni Nasıl Hazırlanır

Anket metnini doğru bir şekilde hazırlamak, veri toplama sürecinde ve sürecin tamamlanması sonrasında sorunlarla karşılaşmamak için önem arz etmektedir. Aşağıda sizlere doğru bir anket metni nasıl hazırlanır? sorusunu deneyimlerimizden yola çıkarak adım adım açıklamaya çalıştık.

Hipotez Nasıl Oluşturulur ?

Hipotez Nasıl Oluşturulur ?

Hipotez Oluşturma Adımları Her araştırmanın bir hipotezi olmalıdır. Hipotez, araştırılmak üzere belirlenen soruna verilen bir ön yanıt veya ona karşı önerilen bir ilk çözüm niteliğindedir. İlk okuma sırasında edinilen bilgiler, …

Veri Analizleri Nelerdir?

Veri analizi, yararlı bilgileri keşfetmek, sonuç çıkarmak ve karar vermeyi desteklemek amacıyla verileri incelemek, temizlemek, dönüştürmek ve modellemek için kullanılan bir süreçtir.

SPSS Nedir ve SPSS Analizi Neden Kullanılır?

SPSS Nedir ve SPSS Analizi Neden Kullanılır?

Tez, makale ve bildiri çalışmalarınızda hedef kitlelerinizden (Cinsiyet, yaş, aylık gelir, eğitim durumu, medeni halleri ve tez anket ölçekleri) anket soruları aracılığıyla araştırmanız ile ilgili veriler elde edersiniz. Elde edilen ham verilerin istatistiksel olarak açıklanabilmesi için analiz edilmesi gerekmektedir.

intihal oranı nasıl düşürülür

İntihal Oranı Nasıl Düşürülür?

İntihal Oranı İntihal oranı nasıl düşürülür veya benzerlik oranı nasıl düşürülür soruları akademisyen adaylarının sıklıkla tez, makale ve bildiri yazımı sırasında cevap aradıkları soruların başında gelmektedir. Bu içeriğimizde intihal ile …

Nicel ve Nitel Veri Toplama Yöntemleri

Veri Toplama Yöntemleri Nicel Veri: Bir deneyin sayılabilir, ölçülebilir özelliğini veren verilerdir. Sürekli nicel veri ve kesikli nicel veri olmak üzere iki türü vardır. Sürekli nicel veri: Ondalıklı değerler alabilen, …